Història de Picamoixons

Una mica d’història de Picamoixons

Una mica d’història :

La primera referència documental sobre Picamoixons, consta de l’any 1171. Encara que, ja existia amb un nom o altre segles enrere. La població devia ser escassa, ja que en un fogatge (cens) del 1496 només figuren al poble tres focs (famílies) que equivalien a unes 15 persones. Mig segle després ja es censaven 45 focs, o sia uns 225 habitants. Espinavessa, Pont de Goi i Rocabruna són tres dels topònims que apareixen en diversos documents relacionats amb la zona geogràfica. Els dos primers es troben ala carta atorgada el 23 d’agost de 1155 per Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, i per l’arquebisbe Bernat de Tort als habitants del lloc d’Espinavessa, amb la qual els concedia la lliure propietat del lloc, a canvi de delmes, les primícies i el reconeixement del senyoriu d’ambdós donants. Setze anys després es concedia la carta de població de Rocabruna, el 16 de novembre de 1171, en que el rei Alfons el Cast i l’arquebisbe Guillem de Torroja fan donació del lloc a favor de Pere de Vilagrassa i la seva muller Viva per fortificar-lo i repoblar-lo. És la primera vegada, almenys de moment, que apareix el topònim de Rocabruna.

“Nos pariter damus tibi, Petro de Vilagrasa et uxori tue Vive (¿?) omnique vestre proieniei et posteritati, in perpetuum, locum illum qui de cetero nuncupabitur Rocabruna ad edificandum et construendum et faciendum ibi fortitudinem et populationem…”

El 20 de juliol de 1183 l’arquebisbe Vilademuls va concedir el dret de ferreria a Ramon Ferrer pels llocs de Valls, Espinavessa i Picamoixons, amb la qual cosa s’evidencia l’estabilitat de la població.Aquest mateix dret tornarà a ser concedit en altres ocasions.

El 1981 tenia 554 habitants, censats a la ciutat de Valls.

Per la construcció de la línia del ferrocarril de Lleida a Reus i Tarragona, que travessa el riu pel pont de ferro de la Roixel·la ( iniciat el 1860 ), línia feta entre 1856-79 i que el 1883 enllaçà amb la de Barcelona a Lleida per Vilanova i Valls. És a l’estació de Picamoixons on hi ha l’enllaç entre les línies procedents de Galícia, Madrid i el País Basc i la de Barcelona ( Tarragona – Reus ) i esdevé, així, la comunicació més directa entre aquestes poblacions. A més, hi passen els expressos Talgo i Corail, entre d’altres.

L’estació, que constitueix, per tant, un important nus ferroviari, es troba a gairebé 1 km a l’oest del centre del poble, les cases del qual s’agrupen entre la via del tren i el riu.

L’actual església parroquial de St. Salvador és un edifici neoromànic bastit al començament del segle XX per l’arquitecte Ramon Salas. En depenia l’església de la Plana, casería pròxima al terme d’Alcover.

A Picamoixons, hi ha, també, una cova sepulcral megalítica: El Cau d’En Serra.

Com a indústries, cal destacar la fàbrica d’elaboració de paper, una empresa que, té una producció que aconsegueix les 100 tones diàries i ocupa uns 600 operaris ( el 1963 ). Es va originar a causa d’unes circumstàncies d’ordre natural derivades de l’aprofitament de la força hidràulica.

L’agricultura havia tingut un pes considerable, complementat per la indústria del paper. Encara que avui en dia queden pocs pagesos que visquin de la terra. Els coltius són força variats, des de avellaners, ametllers, vinya, garrofers, olivers i tot producte de l’horta. L’oli de Picamoixons, podríem dir que és dels millors que podrem arribar a tastar, amb un cos i gust exquisit, forma part de la Denominació d’Origen Siurana, i és l’únic poble de la denominació Siurana que mól les olives amb rodes de pedra. Cada any es fa la fira de l’oli , on s’ oferta tota mena d’aliments tradicionals i es poden fer degustacions del nostre oli.

I queda encara una tercera empresa d’importància considerable: la mineria. A la pedrera de la zona granítica de la població s’hi efectuen treballs d’extracció.

 

Picamoixons en l’actualitat :

 

A Picamoixons, actualment, hi ha una Escola Pública, un Bar “Societat Recreativa”, un restaurant “L’Esportell del Bou”, l’església suara esmentada , una pista poliesportiva descoberta, amb una magnífica piscina, una tenda de queviures, un forn de pa, una farmaciola i dues perruqueries. Al llarg de cada any és celebren dues Festes Majors, diversos actes culturals com ara teatre, sessions de cinema a la fresca, etc.. i grans menjades populars com ara La Paella (1 maig), Conill amb Samfaina a l’agost, la Sardinada Popular per la festa major d’estiu. Per molt que us pugui sorprendre, Picamoixons no és un poble ‘sobre el paper’!! 🙁 és un ‘invent’ polític o administratiu que s’ en diu EMD (Entitat Municipal Descentralitzada), més o menys i en paraules planeres ve a ser una mena d’independència administrativa de Valls, que és d’on realment depèn. Però bé, els picamoixonencs no s’hi capfiquen gaire.
L’EMD o ajuntament actual, està format per cinc persones, després de les eleccions celebrades, que les van guanyar els de CiU, hi ha representació d’aquests a més de més de PSC i ERC (dades de les primeres eleccions). Actualment no tenim dades precises de la composició de l’EMD, però el partit governant és el PSC.

Per carretera es pot fer cap a Picamoixons, per Valls, Alcover,La Riba i per Rourell (carretera del Morell).

Sabíeu que….?

El nostre petit poble surt en les pàgines de la NASA??? Doncs sí, mireu aquí, aquesta pàgina indica, en diferents zones geogràfiques, la direcció en l’horitzó, l’hora i la durada per veure en el cel l’estació Alfa (ISS, International Space Station).

( La informació referent als orígens de Picamoixons,està extreta del llibre “Aproximació a la història i a la toponímia de Picamoixons” escrit per Jordi Rius i Jové, Edicions Cossetània – ISBN 84-89890-01-3 )

Deixa un comentari